• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  B:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  BZ
  By papanicolaou staining
  Burr cell
  Bun/Crea(ratio)
  BUN / Cr
  BS(Bs1 hr )
  BS(2hr p.p)
  BS.2 hr After lunch
  BS 6 PM
  BS 2 hr After Dineer
  BS (1 hr)
  BS ( 3 hr )
  BS ( 2 hr )
  BS ( 1 hr )
  Brucella IgM
  Brucella IgG
  Borelia
  BloodCulture in 3 times
  Blood Urea Nitrogen
  Blood Suger Chromatography
  Blood Smear
  Blood group/RH
  Blood group
  Blood Glucose 90´
  Blood Glucose 30´
  Blood Glucose 3 hrs
  Blood Glucose 2hrs
  Blood Glucose 1hr
  Blood Glucose
  Blood Culture
  Blood Aminoacid Chromatography (HPLC)
  Blood Aminoacid Chromatography
  Blood
  Blister cell
  Bleeding Time
  Blast%
  Bite cell
  Bilirubin(total).
  Bilirubin(direct).
  Bilirubin (Total)
  Bilirubin (Indirect)
  Bilirubin (Direct)
  Bilirubin
  Bile salt
  Bicarbonate
  BETA-HCG (Titr)
  BETA-HCG
  Beta Globulin
  Beta 2-Microglobulin
  Beta 2
  Beta 1
  Benzodiazpine of fluid
  Benzodiazpine (serum)
  Benzodiazpine ( urine)
  Benzodiazpin for stomach
  Bence Jones Protein
  Basophilic stippling
  Basophilic normoblast
  Basophil #
  Basophil
  Basket Cell
  Base
  Bas
  Band Cell%
  Band Cell
  Ban
  Bacteria
  baby
  B2-Microglubolin
  b)Slow or non[linear progress]
  B.Sugar 11 AM
  B.K
  B.Glucose(1hr after breakfast)
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 14
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line