• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  D:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  dysmorphic(RBC)
  Double tail
  Double head
  Dohle Body
  Direct smear of wound
  Direct smear of vaginal discharge
  Direct smear of urethral dischrge
  Direct smear of thraot discharge:
  Direct smear of sputum ( BK )
  Direct smear of eye discharge:
  Direct smear of ear Discharge
  Direct smear of acnea
  Direct smear For A.F.B
  Direct smear of prostate massage:
  Direct of urine middle drops :
  Direct of urine first drops :
  Direct of urine end drops:
  Direct of tongue
  Direct of throat(diphteria)
  Direct of synovial fluid
  Direct of sinus
  Direct of pleural fluid
  Direct of Fruncle
  Direct of C.S.F
  Direct of Breast Discharge
  Direct of Bone femur
  Direct of Abscess
  Direct exam for fungi
  Direct dialysis fluid
  Direct :
  Direct smear of navel
  Direct of urine ( BK )
  Direct Discharge
  Direct
  Dir. B.Smear (parasites)
  Dimorphic RBC populations
  Dihydrotestosterone
  Digoxin
  Differential Count
  diazepam (Urin)
  diazepam ( serum)
  DHEA-So4
  DHEA
  Dexamethasone Suppression Test:
  Deep part (women)
  Deep part (men)
  Deep part
  d)Immotile
  D-Xylose Absorbtion Test:
  D-Dimer
  D A
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 2
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line