• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  H:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  hyposegmented neutrophils
  Hypogranular Platelet
  Hypogranular neutrophil
  Hypochromia
  Hypersegmented neutrophils
  Hydatid Ab IgG
  HTLV-I-II
  HSV qulitative PCR
  HSV (IgM)
  HSV (I .II IgG)
  HPV(PCR)
  Howell jolly body
  Homogenisic Acid(Urine)
  Homocystein(serum)
  Homocyctein(Random)
  HLADR4
  HLA(یک انتی زن)
  HLA(چندانتی زن)
  HLA B8
  HLA B7
  HLA B51
  HLA B5
  HLA B27
  HLA B15
  HIV (Ab and p24 Ag)
  Histidine
  His
  High Sensitive CRP
  HGB
  HEV Ab
  Herpes ( Type II ) IgM
  Herpes ( Type II ) IgG
  Herpes ( Type I ) IgM
  Herpes ( Type I ) IgG
  Hemoglubin A2
  Hemoglubin A
  Hemoglobin/RBP
  Hemoglobin(Plasma)
  Hemoglobin F
  Hemoglobin electrophoresis
  Hemoglobin crystals
  Hemoglobin
  Hematocrit
  Helmet cell
  Helicobactri ag fecal
  Helicobacter Pylori Ag (Stool)
  Heinz body
  Head less
  HE4
  HDV Ab
  HDL-Cholesterol
  HDL COLESTROL
  HCV RNA PCR (quantitative)
  HCV qualitative PCR
  HCV Ab(IF)
  Hct
  HBV qualitative PCR
  HBV DNA PCR
  HBsAg (E.C.L)
  HBSAg
  HBsAb (E.C.L)
  Hbfast
  HBeAg
  HBeAb(ECL)
  HBcAb (E.C.L)
  HBc -IgM
  HbA1C
  Hb S D G
  Hb F or Hb variant
  Hb F
  Hb A2
  Hb A1c (H)
  Hb A
  Hb
  Hazine kart grooh
  HAV Ab IgM
  HAV Ab (Total)
  Haptoglobin
  Hansel staining for eosinophiluria:
  H.Pylori Ab (IgM)
  H.Pylori Ab ( IgA)
  H.Pylori Ab (IgG)
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 4
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line