• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  L:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Lysine
  Lys
  Lymphocytes
  Lymphocyte
  Lymphoblastocytoid cells
  Lymphoblast
  Lymph
  Lym
  Lupus anticoagulant Ab
  Lupus anticoagulant
  Lue
  Liver Kidney microsomal
  liver Alkaline Phosphatase
  Lithium
  Lipid Total
  Lipase
  LH-RH
  LH (90 mins)
  LH (30 mins)
  LH ( 60 mins)
  LH
  Levetiracetam
  Leucine
  leishmania body
  LE Cells
  LDL/HDL(ratio)
  LDL-Cholesterol
  LDL COLESTROL
  LDH
  Lamotrigin
  Lactose(90mins)
  Lactose(60mins)
  Lactose(45mins)
  Lactose(30mins)
  Lactose Tolerance Test:
  Lactose
  Lactate
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 13
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line