• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  O:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Oxalate/Cre
  Oxalate (Random)
  Oxalate (24hr)
  Ovalocyte
  Ova of parasite
  Others:
  Others
  Other
  Osmotic fragility test
  Osmolarity
  Orthochromic normoblast
  Ornithine
  Orn
  Organism
  Organic material
  Opsonization
  Opium Test in urine
  Opium Test in serum
  Opiot az Syring fluid
  Occult Blood
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 4
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line