• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  R:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  RUT
  Russell ( DRVVT )
  RPR
  Round head
  Round cell (HPF)
  Rouleaux formation
  Rivalta
  Ribose
  Rheumatoid factor
  RH
  RF(Quantitative)
  Reticulocyte
  Retic Index
  Retic
  Result
  Resistence to:
  Resistance to:
  resistance to :
  Resistance to:
  Resistance to:
  Resistance to:
  Renin(supine)
  Renin
  Reducing Sugars
  Reducing Substance(URINE)
  Reducing Substance(Stool)
  Reactive Lymphocyte
  Reaction PH
  RDW
  RBC/hpf
  RBC morphology
  RBC Morph:
  RBC Morph
  RBC Count
  RBC cast
  RBC agglutination
  RBC /hpf
  RBC morphology
  RBC
  R.B.C=
  R.B.C / HPF
  R.B.C =
  R.B.C
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 13
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line