• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  S:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Synovial fluid
  Sweat test(Quan)
  Sweat test(Qual)
  Sugar
  Sudan III
  Sucrose test
  Sucrose
  Subclass(IgG4)
  Subclass(IgG3)
  Subclass(IgG2)
  Subclass(IgG 1)
  strach particle
  Stool total fat (72 hrs)
  Stool total fat (48 hrs)
  Stool total fat (24 hrs)
  Stool Na
  Stool K
  Stool H.Pylori Ag
  Stool direct examination:
  Stool Direct Examination
  Stool culture & sensitivity
  Stool Cl
  Stomatocyte
  Starch particle
  SSB
  SSA
  Spore of fungi
  Spinnbarkeit
  Spherocyte
  Sphate (Struvite)
  Sperm Count
  Sperm Clump
  sperm
  Specimen
  Specific Gravity(24hrs)
  Specific Gravity
  Sorbose
  Sorbitol
  Sodium/Cre
  Sodium Nitro Prusside(Random)
  Sodium nitro prusside(24 hr)
  Sodium (Random)
  Sodium (24hr)
  Sodium
  Smudge Cell
  Size
  Siderocyte
  Sickling test
  sickle cell
  Short tail
  Shift to the Left
  SHBG
  SG
  serum urea
  Serum Galactose
  Serum creatinine
  Serine
  Ser
  Sensitivity to:
  Sensitivity to :
  Sensitivity to:
  Sensitivity to:
  Sensitive to :
  Sensitive to:
  Sensiivity to:
  Semen Analysis
  Second isolated bacteria :
  Scotch Tape Examination
  Schistocyte
  Sarcoptes scabiei
  Salivary PH
  Salicylate
  Sacharose
  S .Osmolarity
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 7
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line