• ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا

  لطفا اول نام تست خود را انتخاب نمایید

  A - B - C - D - E - F - G - H- I - K - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X- Y - Z

  T:کلمه انتخاب شده

  عنوان تست های موجود
  Tyrosine(U.Random)
  Tyrosine(serum)
  Tyrosine
  Tyr
  Typhi(H)
  Typhi (O)
  TTG(IgG)
  TTG(IgA)
  TSH / FT4
  TSH (E.C.L)
  Tryptophane
  Trypsin activity
  Troponin T
  Troponin I
  Triglycerides
  Tricyclic Antideppres
  Trichomonase Vaginalis
  Tri Ca.phosphat
  TRH/TSH Stimulation Test:
  Tremadol
  Transferrin Saturation
  Transferrin
  Toxoplasma IgM
  Toxoplasma IgG
  Toxo Cara Canis Ab
  Toxic granulation
  Total protein
  Total Cholesterol
  Total
  Topiromat
  TIBC
  Thyrotropin receptor Ab
  Thyroglobulin(Ab)
  Thyroglobulin
  Threonine
  Thr
  Tetanus Ab
  Testosterone
  Teramadol
  Teardrop
  TBG
  Tashkhis
  Target cell
  Tammhorsfall
  Taf
  T4
  T3 Uptake
  T3
  T.B qualitative PCR
  .::.ليست آزمايشات قابل انجام به ترتيت الفبا.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 14
   • بازدید های امروز:
   • بازدید های دیروز:
   • مجموع بازدید ها:
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: اول تیر ماه 1390
  • line